news center

[视频] Hoang Anh Gia Lai对Lach Tray的无助

[视频] Hoang Anh Gia Lai对Lach Tray的无助

作者:任藜  时间:2019-03-05 06:06:03  人气:

Tuan Anh在海防球员的围剿中遇到了困难 Hoang Anh Gia Lai的球员在第57分钟完全无助,并在下午在Lach Tray体育场的V-League第四轮中以0-1击败海防 (22/1)在那种情况下,Dinh Hiep非常技术性和果断海防7号战胜了两名后卫Hoang Anh Gia Lai的突袭,在左边的冰面上发射了非常强大的射门 Minh Nhut无法接球,海防的队长Minh Chau立刻命中了球埃罗尔史蒂文斯的脑袋砰地一声撞向了球门这种情况也是游戏的唯一目标这只是海防创造的众多机会之一在陆港队的强大防守之前,Hoang Anh Gia Lai已经证明完全无能为力海防1-0 Hoang Anh Gia Lai(第4轮V联赛,